Signalizace chorob na révě

na základě meteorologických údajů

 

O tom, že meteostanice patří do každé vinice, se lze přesvědčit na tomto krátkém videu

Na této stránce jsou k dispozici nejrůznější podklady pro signalizaci chorob na révě. V průběhu sezóny zde budou postupně přidávány výstupy jednotlivých signalizačních metod proti houbovým chorobám.
K dispozici jsou:


- týdenní přehledy o průměrných teplotách vzduchu a úhrnech srážek pro jednotlivé stanice. Tyto údaje se aktualizují každé pondělí a lze vkládat do programu GALATI na webových stránkách www.galati.sk, kde se lze seznámit i s dalšími aktuálními informacemi ohledně pěstování révy. Získané údaje je vhodné si společně s ostatními pozorováními přímo ve vinici zapisovat do formuláře, který je rovněž k dispozici pro každou lokalitu.

- od 1.5. se nabídka rozšiřuje o prognostický graf plísně révové podle Šteberly se zakreslenými kumulativními úhrny srážek. Více o metodě a její aplikaci je  zde. Na grafech červená křivka znázorňuje hranici sporadicko - kalamitního výskytu, zelená hranici kalamitního výskytu a černá aktuální kumulativní úhrny srážek, vzniklé postupným sečtením denních úhrnů (modré sloupečky). Zájemci o seznámení s původem vzniku této metody si mohou přečíst  tento článek.

V dolní části stránky naleznete ještě mapu plošného rozložení hodnot závažnosti výskytu plísně révové podle této metodiky včetně předpovědi.

Další nabídka možnosti zasílání informací pro vinaře je zde

 

 

Mapy plošného rozložení závažnosti výskytu plísně révové na území jihomoravského kraje

Na následujících dvou mapách je znázorněn stupeň závažnosti výskytu plísně révové podle metodiky SHMÚ (Šteberla) vypracovaný na základě dostupných měření automatických meteorologických stanic.

Použitá stupnice je následující:

0 až 100  - nekalamitní výskyt

101 až 200 - sporadicko-kalamitní výskyt

nad 200 - kalamitní výskyt

 

Na druhé mapě je předpověď tohoto stupně závažnosti na období po uplynutí následujících 4 dnů.