Meteorologická stanice MeteoUNI s možností konfigurace jednotlivých vstupů

 

Tento model meteorologické stanice umožňuje, aby si uživatel předem definoval jednotlivé meteorologické prvky, které bude měřit. Celkem je k dispozici 14 vstupních kanálů, jež  mohou být osazeny nejrůznějšími snímači. Z již ověřených konstrukcí je  v současné době možno měřit tyto veličiny:

 

- teplota vzduchu

- teplota půdy

- teplota vody

- vlhkost vzduchu

- atmosférické srážky

- globální záření

- fotosynteticky aktivní záření (FAR)

- vlhkost půdy snímači VIRRIB

- orosení listů

- hladina vody

- směr a rychlost větru

- sací tlak půdy pomocí sádrových bločků anebo snímače Watermerk

 

Přenos údajů je pomocí rozhraní RS-232, a to buď přímo do počítače (stolní anebo přenosný), popřípadě lze využít možnosti připojení GSM modemu a přenášet údaje na webový server, kde jsou následně k dispozici. WI-FI adaptér umožňuje přenos údajů na webový server v případech, kdy je dostupná síť, popřípadě umožňuje komunikovat se stanicí v terénu prostřednictvím notebooku s WI-FI rozhraním pomocí webového prohlížeče. 

 

Datalogger je vybaven pamětí o kapacitě 8 MB, což umožňuje v závislosti na počtu a číselném rozsahu jednotlivých kanálů asi 100.000 záznamů. Praxe ukazuje, že při běžném rozsahu měření a 15-ti minutovém ukládání dat do paměti tato kapacita stačí asi na čtyři roky záznamů.

 

Lze tak mít k dispozici některým z výše uvedených způsobů informace o průběhu meteorologických prvků v potřebném okamžiku na potřebném místě bez ohledu na vzájemnou polohu pozorovatele a stanice.   

 

Napájení stanice je řešeno prostřednictvím 12 V bezúdržbových akumulátorů, dobíjených solárním panelem. Při aplikacích s menším počtem vstupních kanálů (6 - 7) a osazením snímači s nižší spotřebou energie, je možno napájet stanici 9 V baterií, s možností jejího dobíjení solárním panelem.  

 

Oblasti použití stanic MeteoUNI:

 

Stanice MeteUNI je možno používat zejména v těch případech, kdy uživatel potřebuje měřit jiné veličiny než umožňují zbývající stanice v nabídce, anebo požaduje buď připojení kabelem na kratší vzdálenost (řádově desítky metrů) k počítači anebo naopak přenos přes GSM na libovolnou vzdálenost.

 

Stanice, nainstalované v ČR a přenášející on-line údaje na datový server jsou zde

 

Vybrané instalace:


Meteorologická stanice v Opatství sv. Tomáše v Brně
      

Stanice zaznamenává teplotu a vlhkost vzduchu, úhrn srážek a vlhkost půdy přibližně v místech, kde prováděl  měření G.J. Mendel ve druhé polovině 19. století. Více se lze o meteorologických aktivitách G.J. Mendela a této stanici dočíst zde, včetně aktualizovaných údajů. Přenos dat je prostřednictvím GSM modemu. Některé zpracované výstupy jsou zde anebo zde.

Meteorologická stanice ve V. Pavlovicích Meteorologická stanice při Šlechtitelské stanici ve V. Pavlovicích    
   

Tato stanice měří teplotu a vlhkost vzduchu, srážky, teplotu a vlhkost půdy a ovlhčení listů pro potřeby signalizace škodlivých činitelů ve vinicích. Zpracované výstupy ze sítě podobných stanic pro vinaře jsou zde

Oseva Opava Měření v porostu řepky
 
Souprava pro fytopatologické výzkumy, měřící v řepce teploty a vlhkosti vzduchu ve třech úrovních, k tomu ještě srážky a vlhkost vzduchu. Napájení je malým solárním panelem,  přenos GSM na webový server. 
Beskydy - monitoring lesa Monitoring půdních teplot a vlhkostí v Beskydech

Na vybraných místech bylo nainstalováno celkem 30 stanic, měřících teploty a vlhkosti půdy a teploty vzduchu. Vznikl tak ojedinělý soubor dat z plošného monitoringu na poměrně rozsáhlém území. S ohledem  na umístění v zastíněném prostředí jsou staničky napájeny vyměnitelnými akumulátory. 

meteostanice u Macochy

Meteorologická stanice na Macoše
 
V rámci rozsáhlejší monitorovací sítě byla zřízena i meteorologická stanice na Macoše. Měří teplotu a vlhkost vzduchu, srážky, vlhkost půdy, teploty půdy, směr a rychlost větru, globální záření. Data jsou přenášena na webový server, napájení je solárním panelem. Ukazka zpracování dat je pak zde.
plíseň bramborová Signalizace plísně bramborové
   
V polních podmínkách slouží k signalizaci plísně bramboru meteorologické stanice měřící teplotu a vlhkost vzduchu, srážky, teploty a vlhkosti půdy. Jako doplňující veličiny jsou měřeny směr a rychlost větru a globální záření.  Napájení je solárním panelem, data jsou přenášena na webový server, kde jsou následně vyhodnocována.  Něteré z výstupů lze nalézt zde.
měření půdních teplot na požářišti v Bzenci Měření půdních teplot a teploty vzduchu na požářišti v Bzenci

Na místě vypáleného lesa po požáru ze dne 24.5.2012 a v jeho blízkém okolí byly nainstalovány tři meteostanice MeteoUni, měřící teplotu půdy ve třech hloubkách a teplotu vzduchu v plastovém stínítku, připevněném na stromě. Cílem monitoringu je zjistit teplotní poměry v půdě a ve vzduchu na rozdílných stanovištích a tím i životní podmínky jednotlivých vývojových stádií chroustů, likvidujících nově vysazené stromky. Napájení je malým solárním panelem, umístěným přímo na víčku staničky. Přenos dat je pomocí notebooku.