Z automatických meteorologických stanic Vám můžeme nabídnout:

 

 MeteoUNI - automatická meteorologická stanice s variabilními možnostmi konfigurace jednotlivých vstupů a přenosu údajů    

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu včetně ovlhčení listů pro sadaře - registruje potřebné meteorologické prvky a vytváří soubory s denními hodnotami průměrné, maximální a minimální teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

GSM hlásič nízkých teplot - vhodný doplněk protimrazové ochrany, v případě poklesu teploty vzduchu pod nastavenou hodnotu posílá SMS zprávy až na 6 zadaných čísel

Stanice pro ovocnáře - stanice měřící potřebné prvky pro signalizaci houbových chorob a škůdců v sadech, vhodná též pro splnění podmínek agroenvironmentálních opatření. Stanice v pravidelných intervalech zasílá údaje na webový server, následně dochází k jejich zpracování pomocí nejrůznějších programů na signalizaci chorob a škůdců, jejichž výstupy jsou zasílány jednotlivým uživatelům E-mailem a současně jsou  prezentovány na webové stránce  Samozřejmostí je automatické zasílání měsíčních přehledů počasí pro konkrétní uživatele. Více podrobností včetně vysvětlení některých principů naleznete zde.  On-line přístup k údajům z meteorologických stanic umožňuje jejich vzájemné srovnání, jako je např. provedeno v tomto článku.

Stanice pro vinaře - stanice měřící potřebné prvky pro signalizaci houbových chorob a škůdců ve vinicích. Stanice v pravidelných intervalech zasílá údaje na webový server, následně dochází k jejich zpracování pomocí nejrůznějších programů na signalizaci chorob a škůdců, jejichž výstupy jsou zasílány jednotlivým uživatelům E-mailem a současně jsou  prezentovány na webové stránce . On-line přístup k údajům z meteorologických stanic umožňuje jejich vzájemné srovnání, jako je např. provedeno v tomto článku.

Registrátor vlhkosti půdy - VIRRIBLOGGER - účelový registrátor k zaznamenávání údajů z čtyř snímačů vlhkosti půdy VIRRIB. Již se nevyrábí, byl nahrazen modernější verzí s přenosem dat přes USB

Registrátor vlhkosti půdy - VIRRIBLOGGER USB - modernější varianta VIRRIBLOGGERu s připojením přes USB port, větší kapacitou paměti a delší životností baterií

Registrátor teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a vlhkosti půdy - registrátor umožňující záznam až ze dvou snímačů vlhkosti půdy VIRRIB, popřípadě snímače vlhkosti půdy a teploty půdy