Bateriový regulátor orosení listů

regulátor orosení Popis přístroje: Bateriový regulátor slouží jako doplněk k časovacím ventilům GALCOL při udržování trvale ovlhčeného porostu ve sklenících a fóliových krytech. Regulátor se skládá ze snímače ovlhčení, který se umísťuje na vhodné místo do porostu a vyhodnocovací jednotky, která v pravidelných intervalech (2, 4, 8, 16 minut podle uvážení pěstitele) testuje stav snímače a buď zablokuje anebo odblokuje ventil. V případě jeho odblokování se rosící zařízení uvede v činnost v nejbližším nastaveném čase. V horní části uprostřed panelu vyhodnocovací jednotky je umístěna malá žlutá svítivka, která v pravidelných krátkých intervalech slabě blikne, čímž signalizuje správnou funkci přístroje. Tlačítko slouží k testování stavu regulátoru, po jeho stisknutí se rozsvítí jedna z dvojice větších svítivek na boku, přičemž červená svítivka signalizuje suchý porost a odblokovaný ventil, zelená naopak.


Instalace regulátoru: Instalace regulátoru je poměrně jednoduchá a spočívá v připojení kablíku opatřeného pájecími očky k ventilu a umístění snimače na vhodné místo v porostu. Toto místo je nutno volit opatrně tak, aby orosení listů odpovídalo požadovaným hodnotám. V případě přílišného osychání listů je zapotřebí přesunout snimač blíže k rosící trysce a naopak.

Napájení regulátoru: Regulátor je napájen 9 V baterií, nejlépe alkalického typu. V případě, že žlutá svítivka nebliká, je tato baterie pravděpodobně již vybita a je zapotřebí ji nahradit novou.

Nastavení regulátoru: Regulátor má pouze jeden nastavovací prvek, kterým se nastavuje časový interval, v němž je testován stav ovlhčení snimače. Nastavení potřebného časového intervalu se provede pomocí přiložené propojky (nejlépe pinzetou). Nastavitelné časy jsou 2, 4, 8 a 16 minut, přičemž je na uživateli, aby na základě vlastních zkušeností si mohl zvolit nejoptimálnější interval. Přitom je nutno mít na paměti, že krátký časový interval jednak více vyčerpává baterii, jednak více znehodnocuje filtrační papír ve snimači ovlhčení, takže je nutná častější výměna obojího.

Údržba regulátoru: Regulátor je konstruován tak, že vyžaduje pouze minimální údržbu. Pouze je nutno občas zkontrolovat baterii a popřípadě ji vyměnit za novou (vybití baterie se projeví tím, že žlutá svítivka nebliká, popř. po stisknutí tlačítka se nerozsvítí žádná z dvojice svítivek). Rovněž je nutno občas zkontrolovat stav filtračního papírku ve snimači ovlhčení a podle potřeby jej vyměnit za nový.

orosregBat.gif (5044 bytes)