Regulátor půdní vlhkosti s indikací

Bateriové provedení

Popis přístroje:

Přístroj slouží k blokování časovacích ventilů Galcon (anebo Miracle - DC)  za situací, kdy je půdní vlhkost vyšší než optimální, nastavená na displeji přístroje Princip činnosti regulátoru spočívá v tom, že v pravidelných časových intervalech, předem nastavených, je měřena půdní vlhkost snimačem půdní vlhkosti VIRRIB v zavlažovaném substrátu a porovnána s vlhkostí požadovanou. . V tomto případě dojde ke zkratování výstupních kontaktů přístroje a tím k zamezení provedení závlahy.
Napájení přístroje je provedeno pomocí 9V baterie, která v případě dobré kvality a optimálního režimu časování vydrží během celé sezóny. Doporučuje se používat alkalické typy baterií. 

Nastavení časování:

Interval, v němž se provádí měření půdní vlhkosti, se nastavuje pomocí zkratovací propojky v levé části přístroje.  Časy, příslušející jednotlivým polohám, jsou následující (počítáno odspodu): 30 min, 1 hod., 2 hod., 4 hod.  a  8 hod. Zde je nutno mít na paměti, že čím je kratší interval mezi měřeními, tím je kratší i životnost baterie, naopak zase příliš dlouhý interval může vést k tomu, že se nepostihnou aktuální změny  těsně před provedením závlahy.

Nastavení požadované půdní vlhkosti:


Požadovaná půdní vlhkost, t.j. vlhkostní hranice, při jejímž podkročení je nutno provést závlahu, se nastaví tak, že přepneme přepínač nad displejem do pravé polohy, stiskneme aktivační tlačítko a otáčením knoflíku potenciometru nastavíme na displeji požadovanou vlhkost. Po přepnutí tlačítka do levé polohy je indikována skutečná půdní vlhkost v porostu, měřená snímačem VIRRIB.

Měření půdní vlhkosti pomocí regulátoru:

Po stisknutí aktivačního tlačítka se uvede v činnost měřící a vyhodnocovací část regulátoru, takže lze zjistit  jak aktuální stav půdní vlhkosti, tak i nastavená hodnota (v závislosti na poloze přepínače), jakož i  pomocí svítivých diod úroveň výstupního signálu (červená – spojeno, zelená – rozpojeno)

Indikace nízkého napětí baterie:

Dojde-li k poklesu napětí napájecí baterie pod přípustnou hodnotu, zajišťující spolehlivou činnost regulátoru, rozsvítí se po stisknutí aktivačního tlačítka žlutá dioda v horní části regulátoru vedle přepínače. V tomto případě je nutná okamžitá výměna baterie.

 

Aplikace použití při závlaze truhlíků

 

Cena přístroje: 2.500,- Kč + DPH (bez snímače VIRRIB)