Registrátor vlhkosti půdy VIRRIBLOGGER

   

Jednoúčelový registrátor umožňující v pravidelných intervalech snímat hodnoty až ze čtyř snímačů půdní vlhkosti VIRRIB

- interval měření je možno nastavit v minutových krocích od 1 min. do 1440 min.

- kapacita paměti je 8.000 měření při rozlišení 0,1 obj. %, doba záznamu závisí na počtu připojených snímačů

- při rozlišení 0,2 obj. % je možno ji zvýšit až na 15.000 měření

- možnost nastavení libovolného reálného počátku měření

- napájení 9 V baterií, možno vybavit solárními panely (za předpokladu, že přístroj bude umístěn na nezastíněném místě)

- přenos údajů pomocí sériové linky RS232

- indikace činnosti blikající LED

 

Podrobnější popis a návod je zde.

 

 

 

VIRRIBLOGGER umístěný v porostu kukuřice v Žabčicích. Některé výsledky si můžete přečíst zde:

 

Středa, T., Litschmann, T., Palátová, E.: Vlhkost půdy pod různými typy vegetace v říční krajině

 

 

 

 

Instalace VIRRIBLOGGERů na pokusné ploše Hodonín - Pánov.

Některé výsledky si můžete přečíst zde:

Litschmann, T., Rožnovský, J., Kohut. M.: Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice

Hora P., Kohut M., Knozová G.: VLHKOST PŮDY V LOKALITĚ HODONÍN-PÁNOV

 

 

 

Nejstarší VIRRIBLOGGER umístěný v pokusné výsadbě v Mor. Žižkově.  

Některé výsledky si můžete přečíst zde:

 

Litschmann, T., Oukropec, I.: Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Litschmann, T.: Vliv travních porostů na půdní vlhkost