Co to je Klimatický lexikon obcí?


Klimatický lexikon obcí je poměrně rozsáhlá databáze, obsahující pro téměř 2500 obcí ležících na území jižní Moravy základní klimatologické údaje, jako jsou průměrné měsíční a roční teploty vzduchu, úhrny srážek a ve zvláštní části též ikalendář teplot, udávající průměrný nástup, ukončení a dobu trvání období s teplotami nad 0, 5, 10, 12 a 15 stupňů Celsia, stejně tak jako i sumu aktivních teplot za tato období.

Teplota 12 st. C byla zvolena jako teplota, při jejímž překročení končí topná sezóna a naopak začíná při jejím podkročení. Číslo, uvedené v délce období tak vlastně představuje počet dnů, v nichž průměrně není zapotřebí topit.

Údaje v Klimatickém lexikonu byly pro lokality, v nichž se nenalézá meteorologické stanice (a kterých je většina), získány numerickou interpolací naměřených hodnot. Jedná se tedy o odvozené údaje, jejichž přesnost je pochopitelně vždy o něco menší než přímo měřených údajů. Avšak díky tomu, že všechny údaje byly stanoveny pro jednotné období a jednotnou metodou, jsou navzájem srovnatelné.
Zpracované období není nejčerstvější, má však tu výhodu, že poskytuje údaje za období, které doposud ještě nebylo zcela zasaženo tzv. klimatickou změnou.

Lze předpokládat, že údaje uvedené v Lexikonu budou vhodným pomocníkem při nějrůznějších činnostech, při nichž je zapotřebí získat rychle a levně prvotní údaje o makroklimatických poměrech určité lokality.

Členění Lexikonu

Lexikon se skládá ze dvou částí, přičemž v první z nich, Teploty a srážky jsou uvedeny pro každou obec vždy v prvním řádku průměrné měsíční a roční teploty vzduchu a ve druhém průměrné úhrny srážek. Kromě toho je ještě v prvním řádku uvedená nadmořská výška dané lokality, vztažená k jejímu kulturnímu a hospodářskému středu. Při vyhledávání je proto vhodné si zkontrolovat, zda tato výška odpovída a nejedná se tudíž o jinou lokalitu se stejným názvem.
Ve druhé části je kalendář teplot a teplotní sumy pro vybrané prahové teploty. Ve druhém řádku jsou vždy uvedeny údaje pro teplotu, která je v záhlaví tabulky v závorce.
Ve sloupcích Nástup a Konec jsou uvedeny kalendářní data nástupu a konce období s teplotami nad danou prahovou teplotou, ve sloupci Trvání je počet dnů mezi těmiti datumy a ve sloupci SAT je suma aktivních teplot za toto období.
Údaje v této části mohou sloužit např. při agroklimatické regionalizaci, při výběru vhodných plodin a odrůd, při srovnávání lokalit navzájem apod.