Návody k výrobkům pro závlahy

Zde je přehled všech návodů k našim výrobkům v nejrůznějších variantách. K jejich prohlížení a vytištění je zapotřebí mít nainstalován Abobe Reader.

Regulátor orosení síťový verze 2002

verze regulátoru orosení dodávaná počátkem roku 2002, t.j. v krabičce s průhledným plastovým víčkem
Regulátor orosení síťový verze 2002a stejně jako předchozí verze 2002, rozdíl spočívá v tom, že je možno nastavit prodlevu, po kterou regulátor po zapnutí čeká, než začne periodicky zmlžovat. Lze tak zařídit, aby po výpadku napájení nezačaly všechny regulátory mlžit současně.
Regulátor orosení síťový verze 2000

předchozí verze regulátoru orosení, regulátor je zabudován do krabičky GEWISS s neprůhledným víčkem

Bateriový regulátor orosení 

regulátor orosení určený k blokování ventilů GALCOL, jeho výroba vymřela současně s tím, jak přestala výroba vhodných ventilů GALCOL. Lze jej nahradit následujícím typem určeným k ovládání pulsních ventilů

Regulátor orosení pro pulsní ventil

bateriová verze regulátoru orosení, umožňující otevírat ventily opatřené solenoidy BERMAD DC PULSE 6-40 V

Ovladač pulsního ventilu regulátor, umožňující otevírat a zavírat pulsní ventil ve zvolených časových intervalech, vhodných pro závlahu
Ovladač pulsního ventilu  noční závlaha obdoba předchozího regulátoru, rozdíl spočívá v tom, že se provede několik  kratších závlahových dávek v nočních hodinách a přes den se nezavlažuje. Vhodné především pro závlahy s omezeným zdrojem podzemní vody
Regulátor půdní vlhkosti Miracle regulátor dodávaný k počítačům Miracle, v případě vyšší vlhkosti než je nastavená zablokuje závlahu. Většinou se jedná o variantu zabudovanou do vodotěsného kabinetu.
RPVverze1s Řada regulátorů půdní vlhkosti, tento má síťové napájení a slouží k blokování Miracle apod.
RPVverze2s Regulátor otevírá ventil 24 V AC v závislosti na hodnotě půdní vlhkosti, napájení síťové
RPVverze2b Regulátor otevírá pulsní ventil 6-40 V DC v závislosti na hodnotě půdní vlhkosti, napájení bateriové
RPVverze3s Regulátor po připojení napájecího napětí změří půdní vlhkost a pokud je nižší než nastavená, otevře ventil. Vhodné zejména ve spojení s Miracle
RPVverze2s-k Regulátor teploty vzduchu do kravína, 2 úrovně regulace
RPV08verze1s Nová řada regulátorů půdní vlhkosti s dvouřádkovým displejem, funkce jsou stejné jako u regulátorů typu RPV
RPV08verze2s Regulátor otevírá ventil 24 V AC v závislosti na hodnotě půdní vlhkosti, napájení síťové
RPV08verze2b Regulátor otevírá pulsní ventil 6-40 V DC v závislosti na hodnotě půdní vlhkosti, napájení bateriové
RPV08verze2s-k Regulátor teploty vzduchu do kravína, 2 úrovně regulace, dvouřádkový displej, ovládání čtyřmi tlačítky
Virrib Návod ke snímačům půdní vlhkosti VIRRIB
Proplach Časové ovládání proplachu filtračních stanic
Virriblogger Elektronický záznamník údajů ze snímačů VIRRIB