Signalizace chorob a škůdců v sadech

na základě meteorologických údajů

 

Hlášení chorob a škůdců Výpočet vlhké teploty

Souhrnná stránka zobrazující mapový přehled lokalit s meteorologickými měřeními včetně vyhodnocení infekcí strupovitosti jabloně a dalších prognostických výstupů na škůdce.

Na mapě se po kliknutí na příslušnou stanici zobrazí v odkazech "Graf infekcí strupovitosti" a "Tabulka infekcí strupovitosti"  přehled aktuální i minulých infekcí strupovitosti jabloní stanovených na základě délky doby ovlhčení a teploty vzduchu. Na rozdíl od minulosti nejsou infekce členěny na slabé, střední a silné, hodnota 100 % udává, že byly splněny podmínky pro vznik infekce (odpovídá přibližně slabé infekci). Vyšší hodnota znamená větší infekční tlak patogena, přibližně od 200 % se již jedná o silnou infekci.

Signalizace spály růžokvětých je prováděna metodou CougarBlight, bližší popis a vysvětlení je zde.

Večerní teploty, příznivé pro kladení vajíček obaleče jablečného, jsou uváděny v tabulce i v grafické formě, podrobnější vysvětlení je zde.

V odkazu "Přehled vývoje škůdců" jsou orientační údaje v % vývoje uvedeného stádia některých škůdců a chorob založených na sumaci efektivních teplot. V horní části PDF souboru jsou uvedeny škůdci a choroby "ve vývoji", u nichž bude v nejbližší době dosaženo teplotní sumy potřebné pro příslušné vývojové stádium, ve spodní části jsou pak škůdci a choroby, u nichž již byla pro dané vývojové stádium teplotní suma splněna, včetně datumu dosažení.

Bližší údaje o používaných metodách a jejich srovnání je zde.

Je rovněž možné dostávat tyto výstupy každodenně E-mailem, stačí napsat  Napsat dopis, popřípadě jako zprávu SMS.

Poděkování : Tyto stránky jsou vypracovány s podporou projektu TA02020168 “Technologie ochrany ovoce pro systémy bezreziduální a ekologické produkce"